عنوان ترم

عنوان درس

ساعت آموزشی

نظری

عملی

دوره عالی تخصصی فاز2 معماری

آموزش فاز2معماری (1) : آموزش مباحث فنی و کارگاهی ساختمان و دیتیل اجرایی

48

 

Auto CAD پیشرفته (فاز2کارگاهی) : آموزش مباحث تخصصی اتوکد جهت ترسیم نقشههای فاز2

 

32

3Ds MAXمقدماتی: آموزش اولیه MAX و Modeling و حجم سازی

 

48

پرزانته  در معماری: آموزش مباحث عمومی و تخصصی فتوشاپ   

 

32

آموزش فاز2معماری (2) : تطبیق نقشه های سازه وتاسیسات با نقشه های معماریو رفع نقوص آن

48

 

آموزش Revit: آموزش جامع نرم افزار

 

48

آشنایی با ضوابط معماری شهرداری و مقررات ملی ساختمان : آموزش ضوابط و مقررات مورد نیاز جهت طراحی و ساخت و ساز معماری شهری

32

 

3Ds MAX پیشرفته: مباحث Rendering و Lighting و آموزش V-ray

 

32